bryllaup

SOLIST

De kan bestille solosongar som blir framførte av ein songar og/eller musikar under vigselen. Om det er kristelig vigsel, spelar/syng solisten i tillegg med i salmane. De kan velje songar i alle sjangrar og på dei fleste språk og vi finn rett songar/musikar til dykk. 

Vi har òg moglegheit til å ordne med musikk til festen. Treng de band med songar eller - for eksempel - berre ein songar med gitar, kan vi ordne det til dykk. Det er berre å komme med ønske til oss, så kan vi diskutere kva som passar best.